Nawa'y Masiyahan Ka sa Iyong Pagbisita

Ang site ng Rome Italy Temple, ang una at tanging Temple complex ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa Italy, ay nagtatampok ng magagandang sining, nakamamanghang arkitektura, at magagandang hardin para sa mga tao sa lahat ng edad, background, at paniniwala. Ang site ay isang family-friendly na kapaligiran kung saan ang lahat ay maaaring matuto nang higit pa tungkol kay Jesucristo at tamasahin ang mapayapang pakiramdam ng mga sagradong lugar. Walang kinakailangang advanced booking o reservation at bukas ang mga gate araw-araw mula 9:00 hanggang 21:00.

.

Halika At Bisitahin Ang Napakagandang Bakuran ng Rome Temple at Libutin ang Visitors' Center!

Mag-tour

Maglakad sa Bakuran ng Templo

 

Ang bakuran ng Rome Temple ay isang sagradong lugar. Umaasa kami na sa iyong pagbisita ikaw ay masisiyahan at makakahanap ng isang tahimik na lugar para magmuni-muni, o makipag-usap at magtawanan kasama ang iyong mga kaibigan at kapamilya. Hinihiling lamang namin sa iyo na tratuhin ang lugar na ito nang may kabaitan at paggalang.

Tingnan ang mga Hardin

Ang mga hardin ng Rome Temple ay nagtatampok ng 15 acre ng nakamamanghang landscaping, mga Roman umbrella pine, at isang serye ng fountain na nagkokonekta sa Templo at sa Visitors' Center. Halika at magkaroon ng isang mapayapang lugar para sa pagpapahinga, pagninilay-nilay, at paggugol ng oras kasama ang pamilya at mga kaibigan.

Potograpiya

Ang Bakuran ng Rome Temple ay napakagandang lugar para sa potograpiya dahil sa nakamamanghang arkitektura, magagandang hardin, magagandang dapit hapon, at payapang fountain nito. Maaaring gamitin ng mga photographer ang bakuran ng templo para sa mga photoshoot at walang kailangang bayarang entrance/photography fee.

Mag-iskedyul ng Libreng Tour

Huwag mag-atubiling pumasok at maglakad-lakad dito. Ngunit nais ka rin naming bigyan ng isang personal na guided tour kasama ang isa sa aming magigiliw na volunteer, o mag-book ng virtual tour upang malaman ang tungkol sa magandang sining na itinatampok sa Visitors' Center, ang layunin ng mga Templo , at para masagot ang iyong mga katanungan. Hindi kinakailangang magpa-iskedyul para sa mga personal na pagbisita.