Rome FamilySearch Library

 Via di Settebagni 354, Rome, Italy

(069) 480-5079

Martes, Huwebes, Biyernes:

9:30 am – 12:30 pm at 3:30pm – 7:00pm

Sabado: 9:30 am - 12:30 pm

Ano ang Family History

Buuin ang Iyong Family Tree

Pagkaisahin ang iyong pamilya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga karanasan at kaalaman tungkol sa iyong mga kamag-anak. Makagagawa ka ng malaking kaibhan sa iyong family tree. Sa pamamagitan ng aming mga serbisyo, maaari mong matuklasan ang iyong family tree at kung paano pinakamahusay na kumonekta sa iyong pamilya.

Ingatan ang mga Alaala

Ano ang naaalala mo tungkol sa iyong mga magulang? Sa iyong mga lolo't lola? Matutulungan ka naming maingatan ang mga alaala, dokumento, larawan, at voice recording na ito para sa susunod na mga henerasyon.

Kumonekta sa Pamilya

Kumonekta sa iyong pamilya sa mas mabisang paraan sa pamamagitan ng pagbisita sa Family Search Library. Matuturuan ka namin kung paano maiingatan ang mga lumang kuwento ng pamilya, maitala ang kasalukuyang mga alaala, at maghanda para sa susunod na mga henerasyon.

Tuklasin ang Iyong DNA

Matutulungan ka ng Family Search na matuklasan ang iyong DNA. Maaari mong makita kung saan ka nanggaling, kung sinu-sino ang iyong mga ninuno, at ang bumubuo sa iyong genes! Makakakuha ka ng libreng tulong sa aming Family Search Library.

Tuklasin ang Iyong Kwento

Naisip mo na ba kung magkapareho kayo ng iyong mga ninuno ng mga libangan, hilig, o trabaho? Sa Family Search Library ay maaari ka na ngayong magsaliksik nang mas malalim sa mga ugat ng iyong family tree at mas matuto pa tungkol sa kung sino ka at saan ka nanggaling.

May Kaugnayan Ka Ba Sa Mga Maharlika?

May kaugnayan ka ba sa mga maharlika? O sa isang sikat na tao? Mayroon lamang isang paraan para matiyak ito! Maaari kang bumisita sa Family Search Library para malaman kung kaninong sikat na tao ka may kaugnayan.

Rome Temple FamilySearch Library

Ang FamilySearch Library ay isang genealogical research center na bukas para sa lahat upang makahanap ng mga libreng mapagkukunan upang matuto nang higit pa tungkol sa kanilang family history at maranasan ang kagalakan habang natutuklasan nila, kinokolekta at ikonekta ang kanilang pamilya - nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap.

Ang mga bihasang espesyalista sa pagsasaliksik ay laging available nang walang bayad on-site upang magbigay ng personal na karanasan para matulungan kang matuklasan ang iyong mga ninuno at mapalago ang iyong family tree.

Ano ang Dapat Asahan

Tutulungan ka ng Family History Library na mahanap ang tamang resources at kaalaman onilne upang mabuo ang iyong family tree, at matuklasan kung paano saliksikin ang iyong genealogy.

Magkakaroon ka ng mga tool at karanasan upang palawakin ang iyong pagsasaliksik kahit na nasa bahay ka lamang gamit ang iyong personal computer o smartphone.

Ang mga research specialist ay may kakayahang matulungan kang magtakda ng mga mithiin at gumawa ng mga plano kung paano maisakatuparan ang mga iyon.

Habang natututo ka tungkol sa iyong mga ninuno, mabibiyayaan ka ng kasiyahan at pang-unawa tungkol sa iyong pagkatao. Ang gawain sa family history ay may hatid na kapangyarihang nakapagpapadalisay, nakapagpapalakas ng espirituwalidad, at nakapagpapatibay sa mga taong nakikibahagi rito.

Ano ang Inaalok ng Family History Center

  • Pagse-set up ng libreng FamilySearch Account para ma-access ang bilyun-bilyong makasaysayang at talaangkanan.
  • Mabilis at modernong mga computer na may makabagong teknolohiya na makatutulong na ma-organisa at makonekta ang iyong family tree.
  • Komprehensibong pagtuturo tungkol sa mga tool at kung paano gamitin ang mga iyon para mas mapalawak mo pa ang iyong pagsasaliksik.
  • Ang kakayahang maghanap at mag-print ng mga makasaysayang dokumento sa mga de-kalidad na printer.
  • Mga research volunteer na tutulong at gagabay sa iyo na magtagumpay sa pagkonekta ng iyong family tree.
  • Lahat ng serbisyo at teknolohiya ay libre at bukas sa publiko.