Halika Sumali sa Amin

All visitors are welcome to participate in our Sunday Services! Each Sunday we gather to sing hymns, listen to sermons, and learn about Jesus Christ. Going to church gives us the opportunity to recharge spiritually, center our lives on Jesus Christ, and connect with others striving to live like the Savior.

Churches Nearby

Roma 1st Ward

Sunday Service at 9:30 AM

Via Bra, 34, 00166 Roma RM, Italy

Get Directions

Roma 4th Ward

Sundays Service at 10:00 AM

Via Isole del Capo Verde 163, 00121 Lido di Ostia RM

Get Directions

Roma 2nd Ward

Sunday Service at 9:00 AM

Via di Settebagni, 376, 00139 Roma RM, Italy

Get Directions

Roma 5th Ward

Sunday Service at 10:30 AM

Via di Settebagni, 376, 00139 Roma RM, Italy

Get Directions

Roma 3rd Ward

Sundays Service at 10:00 AM

Via Delle Alzavole, 45, 00169 Roma RM, Italy

Get Directions

Sabina Branch

Sunday Service at 5:00 PM

Via di Settebagni, 376, 00139 Roma RM, Italy

Get Directions

Maligayang Pagdating ng Lahat ng Bisita.

Ano ang aasahan

Pagpupulong sa Sakramento

Ang pangunahing pagpupulong para sa lahat ay tinatawag na pulong ng sakramento. Ang pagpupulong na ito ay binubuo ng mga awit, panalangin, at sermon (o "mga pag-uusap") na ibinibigay ng iba't ibang mga miyembro ng kongregasyon bawat linggo. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng pagpupulong ay kapag tumanggap tayo ng sakramento (o Komunyon). Dagdag pa tungkol sa sakramento >>

Musika at Mga Himno

Singing about the Savior and our blessings helps us feel closer to God. A typical church service will have three or four hymns sung by the entire congregation. There might also be additional musical numbers by a choir, a small group, or a soloist. All are welcome and encouraged to worship with us in song, regardless of musical talent.

Pagpapatotoo sa Isa't Isa

Sa unang Linggo ng bawat buwan, walang mga tipikal na sermon. Sa halip, ang sinumang miyembro ng kongregasyon ay maaaring umakyat sa pulpito at ipahayag ang kanyang damdamin tungkol sa ebanghelyo. Habang nakikinig tayo sa mga karanasan ng iba at nadarama na pinupuno ng Espiritu ng Diyos ang ating mga puso, ang ating sariling mga paniniwala at paniniwala ay maaaring palakasin.

Sample Program

Mga Klase sa Linggo

Either before or after sacrament meeting, there are a variety of other age-specific classes for children and adults where we study the scriptures together and learn more about Jesus Christ. If you would like to attend these additional meetings, ask someone at church, and they’ll be happy to help you find the right classroom.

Mga Madalas Itanong

Malugod kang magsuot ng anumang katamtamang damit na sa tingin mo ay komportable ka. Ngunit para malaman mo, ang karamihan sa mga kalalakihan ay nagsusuot ng suit, isport na amerikana, at kamiseta at kurbatang, at ang mga kababaihan ay nagsusuot ng mga damit o palda. Karaniwan ding nagbibihis ang mga bata.

Inaasahan namin na hindi. Marami sa ating mga miyembro ang nagsisimba sa kanilang lingguhan bawat linggo. Gayunpaman, kung nais mong may isang taong dumalo sa iyo sa kauna-unahang pagkakataon, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa mga misyonero o sa obispo ng ward pagdating mo at mahahanap ka nila ng isang kaibigan na makakasama. Palaging mahirap maging bago, anuman ang sitwasyon, ngunit sa paglaon ay makikilala mo ang ibang mga kasapi at higit na mapalagay sa bahay.

Marahil ay depende ito sa laki ng sangay o kongregasyon na iyong binibisita. Ang ilang mga kongregasyon ay napakalaki (hanggang sa 600 mga miyembro) na ang mga regular na miyembro nito ay maaaring o hindi maaaring mapagtanto na ikaw ay isang bisita. Ang iba ay napakaliit na ang lahat ng mga miyembro ay kilala ang bawat isa at tiyak na makikilala at tatanggapin ang isang bagong dating.

Hindi. Hindi kami humihingi ng mga donasyon o pumasa sa isang plato.

Hindi. Hindi kinakailangang lumahok ang mga bisita sa anumang paraan. Maaari ka lamang umupo at masiyahan sa serbisyo.

Our primary worship service is called sacrament meeting. It’s held in our chapels on Sunday and lasts approximately one hour. You are welcome to come alone or bring your family; children are present in virtually all our congregations.

We sing hymns (hymn books are provided). Church members say opening and closing prayers. We partake of the sacrament (communion), which consists of prepared bread and water, blessed and passed to members of the congregation by priesthood holders. And we listen to two or more speakers who are usually members of the congregation. You might be surprised that we don’t have just one pastor or preacher. Instead, we have an unpaid bishop who presides over each congregation.

Maaaring magulat ka na wala kaming iisang pastor o mangangaral. Mayroon kaming isang walang bayad na obispo na namuno sa bawat kongregasyon (tinatawag na ward).

Before or after sacrament meeting there are a variety of other age-appropriate meetings you and your children can attend. If you want to attend these additional meetings, ask someone for directions. If they don’t know, they’ll find someone who does!

Halika Sumamba Sa Amin!

For more information, call the Rome Temple Visitors’ Center +39 06 9480 5158

Inimbitahan ang mga Bisita. Libreng Paradahan.
tlTagalog