Ang mga bisita sa lahat ng edad ay malugod na inaanyayahan at hinihikayat na dumalo sa mga debosyonal, mga musical event, at mga aktibidad na idinaraos ng Italy Rome Temple Square. Ang lahat ng mga kaganapan ay libre at bukas sa publiko. Para mag-iskedyul o magdaos ng isang kaganapan, tawagan kami o mag-email sa amin.

Paparating na mga Kaganapan

Ang Music Story ng Our Life Concert
via di Settebagni n. 354-380
Roma, Roma 00139 Italy
, 2024-05-25 19:00:00
BYU Alumni Choir Concert
via di Settebagni n. 354-380
Roma, Roma 00139 Italy
, 2024-06-14 19:00:00

Visitors are welcomed and encouraged to come to events. The Rome Temple is part of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We host concerts, devotionals, art expositions, and other events that are enjoyed by people of all faiths. Sunday worship services are held nearby at meetinghouses. Matuto pa >>

Mga Madalas Itanong

Ang lahat ng mga kaganapan ay libre at bukas sa publiko, at walang tiket na kailangan.

Siyempre naman! Ang lahat ay malugod na inaanyayahang dumalo sa aming mga kaganapan at mga serbisyo sa pagsamba. Inaanyayahan ka naming samahan kami, anuman ang iyong pinagmulan!

Ang karamihan sa mga kaganapan ay angkop sa mga tao sa lahat ng edad at ang mga bata ay malugod na inaanyayahang dumalo! Ang lahat ng mga kaganapan ay makakatulong na makadama ng inspirasyon ang mga indibiduwal at gayundin ang mga pamilya, na maglalapit sa kanila kay Cristo.

Ang ating mga Kristiyanong pagsamba ay nagaganap bawat linggo, at ang mga aktibidad ng kabataan ay palaging ginagawa. Makakahanap ka ng higit pang impormasyon tungkol sa aming mga serbisyo sa pagsamba at iskedyul dito . Ang iba pang mga kaganapan tulad ng mga konsyerto, pagtatanghal, at mga debosyonal ay nangyayari sa bawat buwan. Sa panahon ng Pasko, mas maraming kaganapan.