Explore the Mesa Temple

The Mesa Temple complex consists of a variety of buildings and activities that are open to everyone. From beautiful sunsets to inspiring performances, there is always something for you to do. All activities are family-friendly and open to the public. Only members are allowed within the temple itself, but you’re welcome to come worship with us, explore your family’s ancestry, and enjoy beautiful works of art.

Mga Aktibidad

Gumawa ng isang Guided Tour

Take a guided tour with one of our friendly volunteers. On the tour, you’ll get an inside peek of the best views, enjoy the peaceful reflection pool, and have an unforgettable experience with our brand new Visitors’ Center.

Learn the best places for selfies and photoshoots, the top 3 views of the Temple,

Tours are also available in Spanish.

Tuklasin ang Iyong Ancestry

Lumilikha kami ng mga nakasisiglang karanasan na nagdudulot ng kagalakan sa lahat ng mga tao sa kanilang pagtuklas, pagtitipon, at pagkakaugnayin ang kanilang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap.

Ang mga dalubhasa sa pagsasaliksik ay nagbibigay ng isang personal na karanasan upang matulungan kang matuklasan ang iyong mga ninuno at mapalago ang iyong pamilya.

The Mesa FamilySearch Library is a free community resource, and everyone is welcome to come and use it. The best part of this service is the well-trained, kind, and helpful volunteers who are ready and eager to help you have success with your family history goals.

Sumamba sa Amin

Malugod na dumadalo ang lahat sa aming mga serbisyong Kristiyano. Ang Iglesya ay isang oras upang ituon ang pansin sa pagsamba sa Diyos at pagmamahal sa ating mga kapit-bahay.

Ang natutunan sa simbahan ay nagbibigay sa atin ng patnubay sa kung paano sundin ang Diyos, mapagbuti ang ating ispiritwalidad, at mabuhay ng mas mabuting buhay. Maaari kang maiangat ng mga kapwa mananampalataya at ng pagkakataong maglingkod at sumamba.

You’re invited to gather with us to sing hymns, hear sermons, and learn more about the Savior, Jesus Christ. Worship services are available in Spanish.

Alamin ang Tungkol kay Kristo sa pamamagitan ng Art

The Mesa Temple features rich paintings, beautiful murals, and inspiring views. You can find this art featured in the gardens, buildings, and Visitors’ Center.

The Visitors’ Center features a carefully curated collection of paintings and exhibits that inspire the mind and uplift the soul.

You get to spend a moment reflecting on the majesty and wonder of God’s creations as you ponder the many works of art.

Tingnan ang mga Hardin

The Mesa Temple gardens are truly fascinating. The 12 acres are adorned all year long with 100,000 plants and 30,000 flowers of about 100 different varieties.

Come visit the highly-rated Mesa Temple botanical gardens. Visitors are welcome and admission is free. Our professional gardeners take exceptional care to make sure these sacred grounds are well cared for and look beautiful for all who come.

The gardens are intended to be a peaceful place for resting, pondering, and wholesome recreation.

Experience the Calming Refection Pool

You will feel peace as you stroll along the pathways to experience the smell of thousands of flowers, hear the running water as you approach the Temple, and go inside the front entrance you will experience the calming effect of the reflection pool.

Mga interactive na exhibit at video

Masiyahan sa higit sa 18 mga interactive na exhibit na masaya at magiliw sa pamilya. Ang bawat exhibit ay tumutulong sa mga pamilya na malaman ang tungkol sa Plano ng Diyos, Panalangin, at iba pang nakagaganyak na karanasan.

In addition to exhibits, there are 100+ videos for families to enjoy. Videos and interactive exhibits are available in Spanish.

Enjoy exploring the Temple Kiosks that give you a digital, interactive experience. In addition to the kiosks, there are 3D models of temples built throughout the Bible and in modern times. You can also learn more about the Mesa Temple, its history, and more about how it serves as a spiritual beacon to Arizona.

Makakuha ng Pananaw

The Mesa Temple is considered by many to be one of the best views of Arizona and a relaxing place to watch the sunset. Enjoy the peace of the gardens, the reflection pools, and the great views of the bay.

Tanungin ang mga boluntaryo sa Visitors 'Center tungkol sa mga pinakamahusay na spot upang makakuha ng isang mahusay na pagtingin.

Kunan ang Sandali

Stunning architecture, amazing views, beautiful gardens, and relaxing reflection pools make the Mesa Temple a hot spot for photography. It is a great place for selfies, group photos, family portraits, and special events. You’re more than welcome to take pictures and video.

Malugod na magagamit ang mga litratista para sa mga photoshoot. Walang bayad sa pasukan o bayarin sa pagkuha ng litrato. Hinihiling namin sa mga litratista at kanilang mga pangkat na sundin ang mga alituntunin para sa inaasahang pag-uugali. Mangyaring makipag-ugnay sa mga boluntaryo ng Visitors Center para sa karagdagang detalye tungkol sa paggamit ng drone sa mga bakuran ng Temple.

Mga Pagganap, debosyonal, at Kaganapan

Visitors are welcome to come to events. Most events are free to enjoy and are fun for the family. The Mesa Temple is part of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints.

We host Christian events, concerts, performances, devotionals, and musicals along with our Sunday Worship Services. Some events are done in collaboration with local Mesa Christian churches and organizations.