Makipag-ugnayan sa amin

Ang campus ng Rome Temple ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ang mga gusaling ito ay nagsisilbi ng iba't ibang mga layunin sa pagsamba, edukasyon, at pagtulong sa iba na maging malapit sa bawat isa at kay Cristo. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa anuman sa aming mga pasilidad upang makakuha ng karagdagang impormasyon.

Rome Temple

Ang Rome Italy Temple ay ang tuktok ng bakuran, kung saan ang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nagsasagawa ng mga sagradong seremonya, natututo, at mas lumapit sa Diyos. Habang ang mga bisita at turista ay maaaring maglakad sa bakuran at tuklasin ang Visitors' Center, tanging ang mga miyembrong dumadalo sa mga seremonyang ito ang maaaring makapasok sa Templo.

Para sa karagdagang impormasyon pindutin dito.

Rome Temple

 Sa pamamagitan ng Settebagni 376 Roma, RM, Italya

 (39) 06-9480-5050

Mga Iskedyul ng Ordinansa at Impormasyon ng Patron

 

Mga Bisita 'Center

 

Nag-aalok ang Visitors 'Center ng mga libreng paglilibot na pinangunahan ng mga kapaki-pakinabang na gabay ng misyonero. Ang mga ito ay mga boluntaryo na nagmula sa lahat sa buong mundo upang magbigay serbisyo sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Ang mga misyonero na ito ay dalubhasang gabay na tutulong sa iyo na magkaroon ng isang isinapersonal at natatanging karanasan.

Para sa karagdagang impormasyon pindutin dito.

Rome Temple Visitors 'Center

 Via di Settebagni 354 Rome, RM, Italy

(39) 06-9480-5138 

TempoodiRoma.org

Lunes- Linggo: 9:00 - 21:00

Libreng Paradahan. Walang kinakailangang bayad sa pagpasok o mga tiket.

Dahil sa mga paghihigpit sa COVID-19, kinakailangan ang Green Pass o katumbas na certification para makapasok sa center.

Library ng Paghahanap ng Pamilya

Ang Family Search Library sa Rome Temple ay umaakit ng mga bisita mula sa buong mundo na pumupunta para maghanap ng impormasyon tungkol sa kanilang mga ninuno. Nag-aalok ang center ng libreng access sa genealogical data para sa bilyun-bilyong namatay na mga ninuno mula sa buong mundo. Ang Rome Family Search Library ay isang libreng mapagkukunan ng komunidad at lahat ay malugod na darating at gamitin ito.

Rome Family Search Library

 Via di Settebagni 354, Rome, Italy

(069) 480-5079

Martes, Huwebes, Biyernes:

9:30 am - 12:30 pm & 3:30 pm-7:00pm

Sabado: 9:30 am - 12:30 pm

Malinis na banyo at Libreng Paradahan.

Dahil sa mga paghihigpit sa COVID-19, kinakailangan ang Green Pass o katumbas na certification para makapasok sa center.