ANG ROME TEMPLE VISITORS CENTER
sa pakikipagtulungan ng TRAINING CENTER FOR EMERGENCY EDUCATION

na binubuo ng mga boluntaryo ng 118, ay nag-aalok ng libreng pangunahing pagsasanay sa kalusugan para sa mga indibidwal at pamilya, upang matuto ng pangunang lunas sa kaso ng mga emerhensiya sa pamilya at paaralan.

Ang ideya ay nagmumula sa pangangailangang dalhin sa mas malawak na madla ang interes sa preventive health care, kapaki-pakinabang sa pang-araw-araw na buhay sa tahanan, paaralan, sa mga pampublikong lugar at sa lahat ng mga sitwasyong iyon kung saan kinakailangang kumilos sa harap ng isang emergency.

Ang mga kurso ay gaganapin sa Visitors Center ng Rome Temple sa Via di Settebagni n. 354.

Libre ang pasukan at paradahan.

Ang mga reserbasyon ay kinakailangan para sa bawat kurso sa pamamagitan ng pagtawag sa 351 767 7101.