Sisters in Zion Photography Exhibit

Centro Visitatori del Tempio di Roma sa pamamagitan ng di Settebagni n. 354-380, Roma, Roma

Ang Sisters in Zion ay isang libreng photography exhibit na bukas para sa mga tao sa lahat ng relihiyon at edad araw-araw, Marso 4…

Pangkalahatang Kumperensya

ChurchOfJesusChrist.org Online

Saturday, April 1st Sessions:   18:00, 22:00, and 2:00 Sunday, April 2nd Sessions:   18:00 and 22:00 Please join us to watch…

Easter Concert with Bellini Orchestra

Centro Visitatori del Tempio di Roma sa pamamagitan ng di Settebagni n. 354-380, Roma, Roma

The Rome, Italy Visitors' Center is pleased to present the Bellini Orchestra, which will have a free concert on Easter…

Tagalog