Historia e Qendrës së Vizitorëve të Tempullit të Romës

Christus Statue Silhouette at the Rome Italy Temple Visitors' Center
2019 - 2020

Anziano & Sorella Euvrard

“Ju ftoj të ktheni faqet që ilustrojnë aventurën e madhe të dy viteve të fundit në Qendrën e Vizitorëve të Tempullit të Romës. Siç them gjithmonë, gjërat më të rëndësishme në jetë janë marrëdhëniet që krijojmë me njëri-tjetrin. Në fund të fundit, kjo do të jetë një nga gjërat e pakta që do të marrim me vete në jetën tjetër. Besimi ynë qendror është se marrëdhëniet mund të jenë të përjetshme!”

– Anziano Euvrard

2021 - 2022

Carmelo dhe Isabella Persico

“Në dhjetor 2020 ne u thirrëm, papritur, për të shërbyer një mision 2-vjeçar si drejtorë të Qendrës së Vizitorëve të Tempullit të Romës… Ne ishim të vetëdijshëm për besimin që Ai kishte vendosur tek ne për t'i ndihmuar fëmijët e Tij të ndjenin dashurinë e Tij dhe të afroheshin më pranë Tij Biri Jezu Krisht. Ishte gjithashtu dëshira jonë që ata që vijnë në Qendrën e Vizitorëve të mund të zgjidhnin të pranonin ftesën e ëmbël dhe të butë të Shpëtimtarit që thotë: 'Ejani tek Unë'”.

– Carmelo & Isabella Persico