Vizitorët e të gjitha moshave janë të mirëpritur dhe nxiten të marrin pjesë në takimet shpirtërore, ngjarjet muzikore dhe aktivitetet e organizuara në Sheshin e Tempullit të Romës në Itali. Të gjitha ngjarjet janë falas dhe të hapura për publikun. Për të planifikuar ose shfaqur një ngjarje, na telefononi ose na dërgoni një mesazh me postë elektronike.

Ngjarje të Ardhshme

Nuk ka asnjë ngjarje për të shfaqur!

Vizitorët mirëpriten dhe inkurajohen të vijnë në ngjarje. Tempulli i Romës është pjesë e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Ne organizojmë koncerte, devotime, ekspozita arti dhe ngjarje të tjera që kënaqen nga njerëzit e të gjitha besimeve. Shërbimet e adhurimit të së dielës mbahen aty pranë në shtëpi mbledhjesh. Mësoni më Shumë >>

Pyetje që Bëhen Rëndom

Të gjitha ngjarjet janë falas dhe të hapura për publikun dhe nuk kërkohet asnjë biletë.

Absolutisht! Të gjithë janë të mirëpritur të marrin pjesë në ngjarjet dhe shërbimet tona të adhurimit. Cilado qoftë prejardhja juaj, jeni të ftuar të bashkoheni me ne!

Shumica e ngjarjeve janë të përshtatshme për njerëz të të gjitha moshave dhe fëmijët janë të mirëpritur! Të gjitha ngjarjet ndihmojnë në ngritjen dhe lartësimin shpirtëror të individëve si dhe të familjeve, duke i sjellë më pranë Krishtit.

Shërbimet tona të adhurimit të krishterë zhvillohen çdo javë dhe aktivitetet rinore mbahen vazhdimisht. Mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me shërbimet tona të adhurimit dhe orarin këtu . Ngjarje të tjera si koncerte, shfaqje dhe festa zhvillohen gjatë çdo muaji. Gjatë sezonit të Krishtlindjeve, priren të ketë më shumë ngjarje.