Ιστορία του Κέντρου Επισκεπτών του Ναού της Ρώμης

Christus Statue Silhouette at the Rome Italy Temple Visitors' Center
2019 - 2020

Anziano & Sorella Euvrard

«Σας προσκαλώ να γυρίσετε τις σελίδες που απεικονίζουν τη μεγάλη περιπέτεια των δύο τελευταίων ετών στο Κέντρο Επισκεπτών του Ναού της Ρώμης. Όπως λέω πάντα, τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι οι σχέσεις που δημιουργούμε μεταξύ μας. Άλλωστε αυτό θα είναι ένα από τα λίγα πράγματα που θα πάρουμε μαζί μας στην επόμενη ζωή. Η κεντρική μας πεποίθηση είναι ότι οι σχέσεις μπορούν να είναι αιώνιες!».

– Anziano Euvrard

2021 - 2022

Carmelo και Isabella Persico

«Τον Δεκέμβριο του 2020 κληθήκαμε, απροσδόκητα, να υπηρετήσουμε μια 2ετή αποστολή ως διευθυντές του Κέντρου Επισκεπτών του Ναού της Ρώμης… Είχαμε επίγνωση της εμπιστοσύνης που μας είχε δείξει για να βοηθήσουμε τα παιδιά Του να νιώσουν την αγάπη Του και να έρθουν πιο κοντά στον Υιός Ιησούς Χριστός. Ήταν επίσης επιθυμία μας όσοι έρχονται στο Κέντρο Επισκεπτών να επιλέξουν να αποδεχτούν τη γλυκιά και ήπια πρόσκληση του Σωτήρα που λέει, «Έλα σε μένα»».

– Carmelo & Isabella Persico