ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ της ΡΩΜΗΣ
in collaboration with the  TRAINING CENTER FOR EMERGENCY EDUCATION

που αποτελείται από εθελοντές των 118, προσφέρει δωρεάν βασική εκπαίδευση υγείας σε άτομα και οικογένειες, προκειμένου να μάθουν τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην οικογένεια και το σχολείο.

Η ιδέα πηγάζει από την ανάγκη να φέρουμε σε ένα ευρύτερο κοινό το ενδιαφέρον για την προληπτική υγειονομική περίθαλψη, χρήσιμη στην καθημερινή ζωή στο σπίτι, στο σχολείο, σε δημόσιους χώρους και σε όλες εκείνες τις καταστάσεις όπου είναι απαραίτητο να δράσουμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Επισκεπτών του Ναού της Ρώμης στη Via di Settebagni n. 354.

Η είσοδος και ο χώρος στάθμευσης είναι δωρεάν.

Απαιτείται κράτηση για κάθε μάθημα καλώντας στο 351 767 7101.