Γενική Συνέλευση

ChurchOfJesusChrist.org Σε σύνδεση

Σάββατο 1 Απριλίου Συνεδρίες: 18:00, 22:00 και 2:00 Κυριακή 2 Απριλίου Συνεδρίες: 18:00 και 22:00 Ελάτε μαζί μας για να παρακολουθήσετε…

Ελληνικά